tilbakevi snakker ekte kjærlighet
hjerte

Medlemsvilkår

Kampanjeansvarlig

Grandiosa Fordelsprogram administreres av Orkla Foods Norge AS, heretter kalt «OFN».

Alle som melder seg på Fordelsprogrammet må akseptere vilkårene for å benytte seg av det.

Generelt om Grandiosa Fordelsprogram

Formålet med Grandiosa Fordelsprogram er å skape engasjement om Grandiosa, å gi informasjon om Grandiosa-produkter og kampanjer, og gi medlemsfordeler til medlemmer som kjøper Grandiosa-produkter.

Ved å melde seg inn som medlem i Grandiosa Fordelsprogram aksepterer medlemmene å motta meldinger om Grandiosa på e-post, SMS og pushvarsler i app når denne kommer. Medlemmet kan når som helst velge å begrense kanalene som kommunikasjon mottas på, eller stanse all kommunikasjon ved på melde seg ut av Grandiosa Fordelsprogram.

Krav til medlemmene

Medlemskapet er gratis.

Medlemmer må ha norsk adresse og være fylt 18 år.

Hvordan fungerer Grandiosa Fordelsprogram

For å delta må du oppgi medlemsopplysninger og melde deg inn.

Som medlem av Grandiosa Fordelsprogram kan du registrere ditt Grandiosa-produkt og motta et antall pizzahjerter i retur. Grandiosa-produktet må være kjøpt av deg eller du må ha kjøpers godkjennelse for å registrer kjøpet på din konto. Pizzahjertene er fordelsprogrammets valuta og kan byttes inn i premier.

Som medlem av Fordelsprogrammet får du også tilgang til å delta i de aktivitetene som er tilgjengelig til enhver tid, eksempelvis konkurranser og undersøkelser. Tilgang til slike aktiviteter kan knyttes opp mot ditt poengnivå. Noen aktiviteter vil kunne gi deg ekstra pizzahjerter.

Registrering av Grandiosa-produkt skjer ved å ta bilde av batch-stempelet på produktet. OFN har ikke ansvar for å tildele pizzahjerter i situasjoner der registrering av batch-stemplet feiler, for eksempel på grunn av produksjonsfeil, rift eller annen svakhet eller ødeleggelse av batch-stempelet, eller dersom brukeren ikke får tatt et tilstrekkelig godt bilde av batch-stemplet, for eksempel p grunn av dårlige lysforhold eller at mobilkameraet som brukes har for dårlig kvalitet.

Nærmere om leveranse av medlemsfordeler

Premiene du mottar fra oss skal være uten feil og mangler. Dersom du allikevel mottar et produkt som er ødelagt, eller har et kvalitetsavvik, eller at du mottok et annet produkt enn du bestilte, ber vi deg ta kontakt med oss sånn at vi kan løse det. Ta kontakt så snart som mulig og senest innen 30 dager. Vi dekker returkostnaden ved mangler og feilleveringer. Bare OFN dekker returkostnaden for reklamasjoner og feilleveringer. Alle reklamasjoner skal kontrolleres og godkjennes av oss. Ta kontakt med vår kundeservice dersom du har en klage eller reklamasjon.

Diverse

Ved uenighet om medlemsvilkårene forbeholder OFN seg retten til å foreta en skjønnsmessig avgjørelse av forholdet. Deltagerne kan ikke rette erstatningskrav mot selskapet på bakgrunn av Grandiosa Fordelsprogram.

OFN forbeholder seg rett til å holde tilbake medlemsfordeler, avslutte medlemskap og hindre opprettelse av nye medlemskap på samme person eller e-postadresse ved mistanke om juks, forsøk på svindel eller andre brudd på medlemsvilkårene eller uregelmessigheter.

OFN tar ikke ansvar for eventuelle kostnader eller tap som et medlem eventuelt opplever i sammenheng med premier.

Dersom du opplever problemer med ditt medlemskap eller leveranser fra oss, så ber vi deg ta kontakt med vår kundeservice, så vil vi forsøke å finne en god løsning.

Dersom du likevel ikke skulle være fornøyd etter å ha kontaktet oss, har du alltid rett til å klage til Forbrukerklageutvalget eller henvise saken til mekling hos Forbrukerrådet. Du kan også benytte deg av Europakommisjonens plattform for nettbasert tvisteløsning (ODR-plattform).

Ansvar 

Alt materiale på nettsiden og videre kommunikasjon eies av OFN, eller eksterne lisensgivere/rettighetshavere og er rettslig beskyttet.

OFN og andre partnere i denne konkurranse tar ikke ansvar for eventuelle skrivefeil eller andre utilsiktede misforståelser.

Alle internett-kostnader og andre kostnader som kan oppstå under deltagelsen av konkurransen, eller ved å vinne konkurransen, er utelukkende deltagerens ansvar. 

Konkurransen og vilkårene er underlagt norsk lov og er underlagt de norske domstolenes eksklusive jurisdiksjon.

Personverninformasjon 

Se informasjon om vår behandling av personopplysninger.